Mentors-Blogg

Narcissism

6 maj 2016

Because empaths care so deeply, they are often taken advantage of. Those with an agenda may seek out an empath and use him/her to get ahead, satisfy their own desires, or gain a certain image or status. It’s common for an empath to end up in a relationship that leads to feeling drained and used.

Narcissists often feel a pull toward empaths. Narcissists are at the other end of the spectrum, but they can often disguise themselves as charming and attractive, in order to gain an empath’s trust, then take what they want or need. Learning to protect yourself is an important part of being an empath.

Are you unconsciously attracting unwanted narcissists?puppet

There are two main types of narcissists: Vulnerable Narcissists and Invulnerable Narcissists, along with four sub-types. Let’s break them down.

1. Vulnerable Narcissists

A vulnerable narcissist is typically very sensitive. They tend to be shy or quiet by nature to disguise their own feelings of self-hatred and unhappiness. They often overcompensate by putting on a mask and playing a character that is completely different from how they’re actually feeling. They want to feel special and put their own feelings above others. They are primarily motivated by the fear of rejection and abandonment. A vulnerable narcissist doesn’t authentically love or care for anyone, and they use emotional manipulation as a tool to gain sympathy and attention from others.

2. Invulnerable Narcissist

An invulnerable narcissist is highly self-confident, cold and has no sympathy for others. They seek power, recognition and pleasure above anything else. They often believe themselves to be superior to everyone else, and they have a inner need to make sure that everyone knows it. An invulnerable narcissist craves power and doesn’t care who they step on in order to get ahead.egocentric

Sub-type #1: The Amorous Narcissist

An amorous narcissist uses sexual conquests to gauge self-worth. This type of person uses his or her charm to gain trust and attention from someone, then wants nothing to do with that person once he/she becomes “too boring” for their liking. Amorous narcissists are often labeled gold-diggers, heart-breakers or players. They use others to gain a desired image or status in order to please their own wants and needs.

Sub-type #2: The Compensatory Narcissist

This type of narcissist is driven by a past trauma. They love to create larger-than-life illusions of themselves and their achievements in order to gain power and control. They tend to hunt out those who are emotionally vulnerable, hoping they will serve as an audience to their games. Compensatory narcissists are often extremely sensitive to criticism, and their tools of choice are emotional abuse and manipulation.

Sub-type #3: The Elitist Narcissist

An elitist narcissist will do anything to get to the top. They want to win and be in control of others. They believe that they are better than everyone else, so they deserve special treatment. They have a clear sense of entitlement that can be seen in all aspects of their lives. This type of person is a bragger and a one-upper with a need to be the best and prove that they are superior in every way.

Sub-type #4: The Malignant Narcissist

Malignant narcissists show similar behavior to a psychopath or someone with antisocial personality disorder. They have no boundaries when it comes to moral versus immoral behavior, and they feel no remorse for their actions. They are often arrogant and enjoy outsmarting others. This type of narcissist can easily become dangerous.

 

Att leva med HSP PERSONLIGHETSDRAG

23 apr 2016

/image.jpegNej jag är ingen Drama Queen !

HSP (Highly sensitive person), eller högkänslighet, är inte en diagnos eller en sjukdom utan ett medfött personlighetsdrag. Det som kännetecknar högkänsliga personer är att de har ett känsligare nervsystem än andra och att de har särskilt lätt för att bli överstimulerade. Detta beror på att högkänsliga personers hjärna fungerar lite annorlunda – den filtrerar inte yttre stimuli som andra utan tar in fler detaljer som dessutom bearbetas på ett djupare plan. Därför behöver högkänsliga mer tid på sig än andra för att smälta alla intryck.

Lär dig Undvika vissa miljöer

Jag och flera kollegor med HSP bevakar forskning på högkänslighet och jag kan berätta här några framträdande egenskaper hos många av oss högkänsliga.

– Vi Undviker helst stökiga miljöer, så som fotbollsmatcher, köpcentrum, diskotek, större samlingsplatser, pratiga möten, långa föredrag, stökiga bostadsområden med skrikande ungar eftersom de snabbt gör oss utmattade.

- Många högkänsliga blir egenföretagare för att själva kunna styra över innehållet i arbetet , raster och intensitet.

-Det är viktigt att välja ett yrke som passar ens personlighetsdrag OCH ALLTID FÖRSÖKA I DEN MÅN DU KAN SKRÄDDASY PRAKTISKA ÅTERKOMMANDE RUTINER I DITT LIV EFTER DINA HÖGKÄNSLIGA BEHOV.

-För dem HSP som inte arbetar hemifrån är det vanligt att de åker bil eller promenerar eller cyklar till jobbet, inte för motionen skull utan för att vi inte orkar med miljön i bussar och i tunnelbanan.

-Allt fler av HSP undviker alkohol och väljer bort tv:n och många av oss kan till och med ha svårt att se på film eftersom det ofta är för snabba sekvenser och för högljudd.

LÄR KÄNNA DIG SJÄLV OCH DIN HÖGKÄNLIGA SIDA

Eftersom forskning visar att vi med HSP löper en större risk för att drabbas av utmattningar och depressioner är det särskilt viktigt att lyssna till sina behov som högkänslig.  Om du med HSP lär Känna hur din Högkänslighet fungerar kan det vara en styrka som inte begränsar dig i din vardag.

– Sinne för detalj är en framträdande egenskap hos HSP och känsligheten för detaljer kan ju många gånger vara superbra.

- Du kan komma ihåg hur mycket som helst och analysera det fokuserat och på en djup nivå.

Känslighet eller högkänslighet?

Högkänslighet kan ofta misstas för blygsel eller rädsla. Men de är inlärda beteenden som inte ingår i själva personlighetsdraget. Däremot kan högkänsliga som inte växer upp i en miljö som präglas av förståelse och hänsyn utveckla såväl blygsel, rädsla som depressioner.


Det finns ju många människor som är särskilt känsliga på olika sätt, till exempel lättrörda, sårbara eller empatiska. Betyder det att de är högkänsliga? Nej, inte nödvändigtvis. Även fast många högkänsliga personer kan tillskrivas ovanstående egenskaper finns det en som måste till för att man ska kunna tala om HSP: de är alla högreceptiva, det vill säga tar in fler detaljer än andra. Det kan i förlängningen göra att en HSP slutar vara medkännande efter en tid i sociala sammanhang och få ett starkt behov av att dra sig undan.

 

STÖTA BORT SIN OMGIVNING- VILJA FLY UNDAN

Upplevelsen av överbelastning kan variera mellan högkänsliga personer. Andra vanliga upplevelser är trötthet, utmattning, ökad kontroll behov, ökad hjärtrytm, svettningar, nervositet, svårighet att svara på tilltal och det kan bli svårt att ta emot närkontakt och svårt tänka klart.

Gemensamt är upplevelsen av att man ofrivilligt stöter bort andra eller vill dra sig undan. Drivkraften kan vara så stark att det känns som man faktiskt är tvungen att fly från det som orsakar överbelastningen.
– Det där kan omgivningen ha svårt att hantera. Det kan framstå som otrevligt när en högkänslig person slutar engagerar sig eller slutar svara på tilltal eller verkar sitta försjunken i sina egna tankar, särskilt eftersom andra är vana vid att DU tidigare kanske varit mer närvarande och intresserad än andra. Det är inte populärt att alltid vara den som går först från festen.


6 saker att tänka på för dig som är högkänslig

1. Undvik stökiga miljöer. Känn efter vilken stimulansnivå du mår bra av och försök anpassa din tillvaro efter den. Mår du dåligt av stora fester – undvik sådana. Du behöver inte gå bara för att du känner att det förväntas av dig.

2. Försök att hitta ett jobb som passar ihop med ditt personlighetsdrag. Många högkänsliga blir egenföretagare för att själva kunna styra sina dagar. Undvik öppna kontorslandskap och jobb som är kaotiska. 70 procent av alla högkänsliga är dessutom introverta och bör kanske undvika väldigt sociala jobb.

3. Berätta för familj och vänner. Det är bra att omge sig med människor som förstår dina behov. Nästan var femte person är högkänslig – så det finns många som du. En högkänslig person som växer upp i en förstående miljö löper inte större risk än andra att få psykiska problem.

4. Tillåt dig själv att fly. Stanna inte kvar i en situation bara för att det förväntas av dig. Om du är överstimulerad längre perioder riskerar du din hälsa. Lyssna till dina egna behov.

5. Om du får problem – sök hjälp. Studier har visat att högkänsliga löper större risk att drabbas av depressioner. Men de har både enklare att gå in i en depression och att ta sig ur den. Högkänsliga är nämligen mer mottagliga för terapi än andra. De kan drabbas hårdare av negativa upplevelser, men är ofta bättre på att sedan bearbeta dem.

6. Tänk på att du har en superkraft! Det är inte alltid enkelt att leva ett liv som HSP, men det finns massor av fördelar. Högkänsliga är högreceptiva, det vill säga de lägger märke till mer detaljer och nyanser i både sin fysiska och emotionella miljö. Det betyder att du kan utveckla ett rikare inre liv och samtidigt vara mer närvarande i din fysiska miljö. Konsnärer och musiker är bevisat oftare högkänsliga än resten av befolkningen.

 

 

 

Sorg: Så hanterar din kropp sorgen

23 apr 2016

Så här påverkas din kropp när du har sorg. Sorg sätter sig inte bara mentalt. När vi blir riktigt ledsna påverkas vi även fysiskt. Av chock, stress och depression till exempel. Här listas några av de tillstånd som kan drabba kroppen.


De flesta av oss har varit riktigt ledsna någon gång. Kanske inte deprimerade, men i alla fall så där bedrövade att man inte kan fokusera på något annat. Ibland varar sorgeattacken bara några minuter, i andra fall dröjer den sig kvar betydligt längre. Och vad som orsakar olyckan kan variera väldigt: det kan vara alltifrån dödsfall och sjukdom till hjärtesorg och elakhet.
Hursomhelst: i sådana lägen reagerar ofta kroppen med besked. Inte bara genom att spotta ur sig tårar – vi kan hulka, snörvla, skaka eller till och med falla ihop.
I allvarligare fall kan även hjärta och hjärna ta stryk. Med inspiration av Huffington Post listar vi fyra kritiska tillstånd som kan drabba kroppen när vi mister en närstående eller är med om något annat tragiskt.
1. IMMUNFÖRSVARET
Det har visat sig att influensavaccin är mindre effektivt hos patienter som är i sorg. Vaccineringen ska egentligen göra att kroppen producerar antikroppar, men hos äldre människor som nyligen förlorat någon närstående var gensvaret märkbart nedsatt, enligt en studie.
2. HJÄRTAT
Jo, faktiskt går det att drabbas av "brustet hjärta" rent medicinskt. Det kallas med en annan term för "takotsubo" – och är kopplat till akut sorg, trauma och stress. Enligt hjärt- och lungfonden kan plötsliga besked om dödsfall, sjukdom eller trafikolyckor utlösa syndromet, vars symptom påminner om hjärtinfarkt med till exempel bröstsmärta och onormalt EKG. Troligen orsakas det av att hjärtats vänstra kammare vidgar sig, vilket försämrar pumpförmågan.
Brustet hjärta drabbar vanligtvis kvinnor – och ny forskning tyder på att det kan inträffa även vid extrem glädje. Dock är det sällan dödligt - och med rätt behandling klarar sig de flesta helt utan bestående skador och återfall.
LÄS OCKSÅ: Hjärtinfarkt – 3 tidiga tecken som kvinnor missar
3. HJÄRNAN
Cirka sju till tio procent av alla som förlorar en närstående "fastnar" i sorgen i över ett år. Då kan de ha drabbats av så kallad "komplicerad sorg". Tillståndet tycks påverka de kognitiva processerna i hjärnan, varför den sörjande kan ha svårt att koncentrera sig och få minnesluckor. Väldigt förenklat kan man säga att all tid och energi går åt till att fokusera på den bortgångne.
4. HELA KROPPEN
När vi kämpar med allvarlig sorg får kroppen svårare att hantera den "vanliga" stress som normalt uppkommer på jobbet, vid hushållsarbete eller inför andra vardagliga måsten. Det parasympatiska nervsystemet, som brukar ta hand om den dagliga stressen och återföra kroppen till normalläge, ger vika till förmån för det sympatiska nervsystemet, som arbetar betydligt långsammare. Det gör hela systemet i kroppen mer bräckligt, med ökad utsatthet för inflammationer - och i värsta fall dödliga tillstånd. Kronisk inflammation tros till exempel ha ett samband med hjärtsjukdomar, cancer och diabetes.

Välkommen till Mentors Blogg

20 apr 2016

Här kommer ni att få läsa och möta många spännande och inspirerande inlägg om olika relationsteorier, hela livet är uppbyggt på möten och relationer. Jag kommer även att skriva om olika diagnoser och att ta upp olika anknytningsteorier med betoning på hur vi bäst vårdar relationen till oss själva och till andra människor i vår omgivning.

Mycket av det jag skriver om kommer sammanfattningsvis att handla om coachning och personlig utveckling som leder till förändring i både det inre och yttre livet. Sen tillkommer en massa nya tips om kreativt tänkande och hur rogivande det är att skapa med händerna.  

Jag vill och älskar att dela med mig av alla mina kunskaper inom olika ämnen. Sist men inte minst skall vi även sitta ner och diskutera om vad i fridensliljor en "hälsosam livstill" innebär just för dig och hur olika det kan se ut i våra liv.

 

Varmt Välkomna till Mentors bloggen !